home
counselling
coaching
training
mediation
Walkabout
WebCounselling
Human Alignment
contact
c&c links

 

Mediation

Conflicten horen bij het mens-zijn. Hoe we met conflicten omgaan is van persoon tot persoon verschillend. Een conflict ontwikkelt zich op meerdere niveaus, er is sprake van een schijnbaar onoverbrugbaar standpunt, maar ook van emotionele lading. Die emotionele lading komt doordat belangrijke behoeften niet worden vervuld, wat lijdt tot pijn. De ander krijgt daar de schuld van. 

Het is enorm moeilijk om deze twee niveaus gescheiden te houden. Dat is één van de redenen waarom conflicten escaleren. Men verhardt in de eigen standpunten en het projecteren van je eigen pijn op de ander. Men ziet geen mogelijkheid meer om samen tot een oplossing te komen. Je ziet dit bij zakelijke transacties, bij echtscheidingen en ook tussen bevolkingsgroepen en landen.  

Marshall Rosenberg, grondlegger van geweldloze communicatie, weet als geen ander uit te leggen op welke wijze je uit zo'n schijnbaar uitzichtloze situatie kunt komen.

Mediation is een gestructureerde manier om, met behulp van een onafhankelijke derde, een oplossing voor het conflict te vinden. Deze derde, de mediator, geeft geen adviezen en neemt ook geen beslissingen, maar zorgt ervoor de in het conflict betrokken partijen zelf tot een oplossing komen. Hierbij is ruimte voor zowel de  inhoud van het conflict als de emoties die een oplossing in de weg kunnen staan.. Door over belangen te praten in plaats van standpunten ontstaat er ruimte voor onderhandeling. Vaak leidt mediation tot creatieve “win-win”oplossingen en voorkomt het de gang naar de rechter. Bij de rechter is er in ieder geval één verliezer. 65% van de mediations leidt tot een oplossing. Het is daarmee een effectieve en kostenbesparende methode. 

Ben je verwikkeld in een -schijnbaar- onoplosbaar conflict? Zijn jij en degene met wie je het conflict hebt bereid samen aan een oplossing te werken? Dan is mediation door Human Alignment een aantrekkelijk alternatief.

Voorwaarden waaronder mediation kan worden toegepast zijn:

·         Er is sprake van een duidelijk te omschrijven conflict;

·         Beide (of alle betrokken) partijen vinden het behoud van de relatie belangrijk;

·         Beide (of alle betrokken) partijen willen de mediation

·         Beide (of alle betrokken) partijen hebben vertrouwen in de onafhankelijkheid en de deskundigheid van de mediator.

Human Alignment doet mediations vanuit de visie dat niet alleen de oplossing van het conflict belangrijk is. Een conflict is immers een moment voor persoonlijke groei. Naast de conflictoplossing zal dus ook aandacht zijn voor het conflictoplossend vermogen van de partijen. Zodat je de volgende keer een conflict anders benadert en in staat bent er beter mee om te gaan.

Rolf Bom is NMI-geregistreerd mediator. 

Neem contact op met Human Alignment als u meer wilt weten. Bel of vul het aanvraagformulier in.